INSTÄLLT ÅRSMÖTE

Hej bäste medlem i Gotlands Botaniska Förening!


Det planerade årsmötet i föreningen för 2021 måndagen den 22 mars, med reservdag
lördagen den 27 mars, tvingas vi tyvärr ställa in. Detta beror självklart på de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat på grund av den rådande corona-
pandemin. Maximalt åtta personer får i dagsläget träffas under ett möte, vilket gäller både
inomhus och utomhus.
I och med att den pågående vaccineringen mot sjukdomen fortskrider förmodar vi att
smittläget succesivt blir mindre allvarligt under kommande månader. Vi antar därför att
Folkhälsomyndigheten kommer att lätta på sina restriktioner vad gäller antalet personer på
allmänna möten. Vi hoppas att detta särskilt gäller möten utomhus, eftersom risken för
smittspridning i den miljön alltid har bedömts som lägre jämfört med inomhus.

Gotlands Botaniska Förening kallar därför till årsmöte för 2021 fredagen den 4 juni
utomhus i Laxare änge i Boge kl. 18.

Vi genomför mötet vid boden i nordöstra hörnet av änget. Mötet kommer att genomföras även om det regnar (paraply och regnkläder rekommenderas). Boden kan dock inte användas för skydd, möjligen förutom vad gäller sekreteraren vid årsmötet. Ta gärna med egen stol och egen förtäring och dryck. Huruvida vi kan genomföra någon vandring i änget är osäkert. Även detta årsmöte kan självklart komma att ställas in! Kontrollera med hemsidan, på Facebook eller med undertecknade om mötet blir av.

GBF:s programpunkter under våren–försommaren

Det är fortsatt osäkert hur det blir med de utflykter som vi planerat (se Rindi nr 2 2020). Vi
kan i något fall möjligen öka antalet ledare och dela in deltagarna i grupper om åtta. Om inte
exkursionerna kan genomförs på ett smittsäkert sätt kommer vi att meddela det på föreningens hemsida (www.gotlandsflora.se) och på Facebook. Vi planerar i så fall att producera digitala guider för vandring på egen hand vid lokalerna (utskrivna i vit postlåda).

Hälsningar!
Jörgen Petersson, ordf. GBF                                    Gun Ingmansson, sekr. GBF
Mobil: 070 655 82 05                                                 Mobil: 076 832 31 23
Mejladress: jorgen.petersson1945@gmail.com        Mejladress: gun.ingmansson@telia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *