Tidigare exkursioner

Efter varje exkursion som föreningen anordnar skrivs det en exkursionsrapport som både publiceras i Rindi samt här på hemsidan. Genom att klicka på ett exkursionsnamn nedan öppnas en PDF-fil med rapporten för tillhörande exkursion. 

  Exkursioner 2016

  Kryptogamexkursion Gildarshagen, Bunge 24 september 2016

  Ekstakusten 28 augusti 2016

  Strandvandring vid Ar 7 augusti 2016

  Linnéexkursion till Skalpvik, Vamlingbo 17 juli 2016

  Lilla orkideresan 3 juli 2016

  De vilda blommornas dag 19 juni 2016

     * Suderbys hällar

     * Käldänget

  Stora Vikers Natura 2000 5 juni 2016

  Stapeludd i Grötlingbo 22 maj 2016  

  Herrviksområdet 23 april 2016