×
Efter varje exkursion som föreningen anordnar skrivs det en exkursionsrapport som både publiceras i Rindi samt här på hemsidan. 

Exkursioner 2021

De vilda blommornas dag i Lojsta slott 20 juni 2021

Linnévandring i Sundre 11 juli 2021

Exkursion till Sudret 1 augusti 2021 

Exkursion till Asunden i  Slite 4 september 2021

Exkursioner 2020

Exkursion till Dalhemsån 19 april 2020

Exkursion till Storms backe i Vamlingbo 24 maj 2020

De Vilda Blommornas Dag i Södra hällarna  14 juni 2020

De Vilda Blommornas Dag i Brucebo 14 juni 2020

Exkursion till Tofta skjutfält 5 juli 2020

Exkursioner 2018

Exkursion till  Filehaidar 29 april 2018

Exkursion till Gannarveviken 13 maj 2018

Lilla orkidéresan 10 juni 2018

De vilda blommornas dag i Gnisvärd 17 juni 2018

De vilda blommornas dag i Kuse änge 17 juni 2018

Exkursion till Hässleänget i Fleringe 1 juli 2018

Linnévandring Årets Linnévandring i Hoburgen 21 juli 2018

Exkursion till Hammarudden i Kräklingbo 12 augusti 2018

Exkursion till  Rösekusten i Eke 1 september 2018

Kryptogamexkursion i Åminneområdet 22 september 2018

Exkursioner 2017

Den biologiska mångfaldens dag 22 maj 2017

Exkursion till Västergarn 9 april 2017

Exkursion till Storms backe i Vamlingbo  21 maj 2017

De vilda blommornas dag i Hällmarker vid Hau i Fleringe 18 juni 2017

De vilda blommornas dag i Bendes strandänge 18 juni 2017

Exkursion till Fardume gård i Rute 9 jul 2017

Linnévandring vid Lingen i Vamlingbo 16 juli 2017

Exkursion till Austerviken i När 13 augusti 2017

Exkursion i Follingbo 2 september 2017

Kryptogamexkursion till Hambrar ii Ala 30 september 2017

Exkursioner 2016

Exkursion till Herrviksområdet 23 april 2016

Exkursion till Stapeludd i Grötlingbo 22 maj 2016  

Exkursion till Stora Vikers i Lärbro 5 juni 2016

De vilda blommornas dag i Suderbys hällar 19 juni 2016 

De vilda blommornas dag i Käldänge 19 juni 2016

Lilla orkideresan 3 juli 2016

Linnévandring i Skvalpvik, nära Holmhällar 17 juli 2016

Exkursion i Ar 7 augusti 2016

Exkursion till Ekstakusten 28 augusti 2016

Kryptogamexkursion i Gildarshagen, Bunge 24 september 2016

Author

admin@gotlandsflora.se