Evenemang

Svampevenemang på Gotland 

2019

Oktober

11-13 oktober - Svampträff i Dalhem

Även i år planeras en svampträff för att öka kunskapen om Gotlands svampar. Träffen kommer att utgå från Dalhem, där vi även kommer ha utrymme för artbestämningar av insamlade svampar. 

Läs mer om träffen på Svenska mykologiska föreningens hemsida: 

https://www.svampar.se/2019/03/18/svamptraff-pa-gotland/#more-1958

2018

 September

6 september - Studiecirkel om svamp

Svampkonsulent Charlie Wijnbladh håller en studiecirkel om svamp genom studiefrämjandet och i samarbete med Gotlands botaniska förening. Kursen startar med en innekväll den 6 september och följs sedan av ytterligare 2 innekvällar och två-tre exkursioner. Anmälan görs hos studiefrämjandet, där du även kan finna mer information om studiecirkeln. 

https://www.studieframjandet.se/gotlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2018/september/svamp-pa-norra-gotland-/

22 september - Gotlands botaniska förenings kryptogamexkursion

Årets kryptogamexkursion infaller sig i Åminneområdet i Gothem. Ledare är Elsa Bohus Jensen och Dennis Nyström. Se GBF kalender för ytterligare information.

23 september - Svamputställning i Stenkumla bygdegård

Den årliga svamputställningen i Stenkumla bygdegård. Hålls av Kerstin Gahne och Åke Edvinsson. 

28-30 september - Svampträff i Dalhem

En svampträff för att öka kunskapen om Gotlands svampar. Exkursioner runtom ön med fokus att finna svampar och artbestämma dom. Arrangör är Amanda Overmark, Arne Pettersson och Hjalmar Croneborg.

Oktober

18-21 oktober - Kurs om jordstjärnor och röksvampar

Landets ledande expert på dessa svampgrupper håller en kurs om släktena. Arrangeras av Sveriges mykologiska förening.