Styrelsen

Ordförande:    

Jörgen Petersson

Humlegårdsvägen 18

621 46 Visby

Ledamot:

Marita Westerlind

Grötlingbo Skoltomten 123

623 38 Havdhem

 

Sekreterare: 

Gun Ingmansson

Vinkelgatan 2B

621 49 Visby

Ledamot:

Dennis Nyström

Berggränd 6

621 57 Visby

 

Kassör: 

Elsa Bohus Jensen

Irisdalsgatan 14

621 42 Visby

Ledamot:

Torbjörn Lindell

 

 

Ledamot: 

Bo Göran Johansson

Vall Levide 508

621 93 Visby

Ledamot:

Amanda Overmark

Jungmansgatan 449

621 52 Visby