Aktuella Stipendier

För andra året i rad delar Gotlands Botaniska Förening ut stipendier för forskning om lavar som är knutna till kalksten eller kalkjord på Gotland. Stipendierna är inrättade till minne av Lars-Åke Pettersson som lämnade flera viktiga bidrag till kunskapen om Gotlands lavflora. 

Stipendiefonden uppgår till 52 000 kronor och kan fördelas på ett eller flera stipendier. Till ansökan ska projektplan, tidsplan och budget bifogas. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 mars 2018. 

Adress: Jörgen Petersson

                   Humlegårdsvägen 18

      621 46 Visby

Tidigare stipendier

Lars-Åke Pettersons stipendium

Under 2016 utlyste Gotlands Botaniska Förening stipendier till minne av Lars-Åke Pettersson. Forskningen skulle beröra lavar på kalksten eller kalkjord.

Utsedd stipendiat blev Martin Westberg som ville undersöka Acarospora macrospora gruppen i systematiskt syfte, och eftersöka flera obeskrivna arter av Gyalidea sp. 

Under vecka 37 2017 var Martin på Gotland och sökte efter lavarna och vi fick det stora nöjet att följa med ut i fält! Mycket intressant hittades under Martins studietid, bland annat vad som troligtvis är nya arter för Gotland och arter nya för vetenskapen. 

Framöver kommer resultaten av Martins forskning att redovisas i en artikel i Rindi.