×

Tidigare stipendier

Lars-Åke Pettersons stipendium

Under 2016 utlyste Gotlands Botaniska Förening stipendier till minne av Lars-Åke Pettersson. Forskningen skulle beröra lavar på kalksten eller kalkjord.

Utsedd stipendiat blev Martin Westberg som ville undersöka Acarospora macrospora gruppen i systematiskt syfte, och eftersöka flera obeskrivna arter av Gyalidea sp. 

Under vecka 37 2017 var Martin på Gotland och sökte efter lavarna och vi fick det stora nöjet att följa med ut i fält! Mycket intressant hittades under Martins studietid, bland annat vad som troligtvis är nya arter för Gotland och arter nya för vetenskapen. 

Framöver kommer resultaten av Martins forskning att redovisas i en artikel i Rindi. 

 

Author

admin@gotlandsflora.se