Hedersmedlemmar

Vid samband med boksläppet av Gotlands Floran den 17/6-2016 utsedde Föreningen två nya hedersmedlemmar.

Motiveringen för Agnita Ekman var: "För sitt intensiva redaktionsarbete samt sitt mycket noggranna och yrkesskickliga sätt att korrekturläsa och rätta nära tusen sidor med text, bilder och kartor i Gotlands flora. Utan den vassa, röda friktionspennan hade Gotlands flora innehållit åtskilliga försyndelser mot de typgrafiska lagarna". 

Motiveringen för Stellan Hedgren var: "För att med tålamod och skicklighet ha redigerat hundratals bilder och inte minst för att ha producerat kartmaterialet till Gotlands flora i form av miljökartor och tusentals utbredningskartor. Utan detta ideella och uppoffrande arbete hade resultatet av floran blivit ett helt annat"

 

Agnita Ekman  Stellan Hedgren

Gotlands Botaniska Förening utsedde under våren tre nya hedermedlemmar, Sylve Häglund, Göran Mattiasson och Thomas Karlsson. Motiveringarna lyder:

 

Göran Mattiasson: För sitt outtröttliga och framgångsrika arbete med att skydda värdefull natur i den blivande nationalparken Bästeträsk. 

Thomas Karlsson: För stöd, uppmuntran och outtröttligt bistånd i arbetet med Gotlands flora under mer än 30 år. 

Sylve Häglund:För sin rakryggade insats att skydda Närsholmens natur samt ett framgångsrikt, handfast naturvårdsarbete under många år med avsikten att gynna orkidéfloran på ett strandnära skifte på Virudden. 

Diplom hedersmedlemmar Göran lågupplöst (1)  Diplom hedersmedlemmar Thomas lågupplöst  Diplom hedersmedlemmar Sylve lågupplöst