Gotlands flora

         

  

Gotlands Flora

- Ett 33 års långt arbete i ett fantastiskt mästerverk. 

Projekt Gotland Flora startade 1983 av Gotlands Botaniska Förening med syfte att ge ut en komplett landskapsflora med kunskap om öns naturtyper, geologi och klimat samt över utbredningen av alla Gotlands växter. Under årens gång har herbarier genomsökts efter historisk information, åtskilliga inventeringar har genomförts med engagerade och kunniga människor, data har samlats i en stor databas och utbredningskartor har producerats för växterna.  

Den första av de tre delarna blev klar 2007. Då släpptes Gotlands Flora - En guide, som handlar om växtmiljöer på Gotland. Med finns 116 lokaler som är botaniskt intressanta, med väghänvisning och beskrivning över lokalen och dess växter. 

De övriga två delarna - Gotlands Flora band 1 och band 2, blev färdigställda under 2016 och släpptes under vårat boksläpp på Almedalsbiblioteket den 17 Juni 2016. Band 1 behandlar naturtyperna på Gotland, geologin, klimatet och historisk utveckling. Band 2 innehåller alla växter på Gotland med utbredningskartor och beskrivning av historiskt och idag kända lokaler. 

 Tillägg till Gotlands Flora

Här kan du ladda ner tillhörande errata och register för Gotlands Floran (observera att detta är temporära filer och kommer att uppdateras framöver). Errata är i PDF-format och registret i Excel. Tryck på länkarna nedan för att komma åt respektive fil.

Errata i Gotlands flora 2016

Register digitalt 15 nov 16