GDPR

Hur används Gotlands Botaniska Förenings medlemsregister?
Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s förordning om dataskydd (GDPR). Den syftar till att stärka dataskyddet för den enskilde individen genom att reglera hur register med personuppgifter hanteras.


Vilka uppgifter finns med i vårt medlemsregister?
Gotlands Botaniska Förening registrerar:
– Namn (även namn på familjemedlemmar, om ni har uppgivit det).
– Utdelningsadress
– Postnummer och postort
– Land (om adressen leder till annat land än Sverige)
– Betald medlemsavgift för de tre senaste åren
Några av våra medlemmar har också lämnat uppgifter om telefonnummer, mailadress eller sommaradress till oss. Mailadressen kan vara till hjälp om vi behöver få kontakt med en eller flera medlemmar.


Hemsidan
På vår hemsida (www.gotlandsflora.se) använder vi inga cookies. Vi för ingen statistik hur många som besöker vår hemsida. De enda personuppgifter som lagras på sidan är namn och adress på styrelsens medlemmar samt namn (inte adress) på exkursionsledare, föredragshållare samt föreningens hedersmedlemmar.


Vem har tillgång till dessa uppgifter?
Medlemsregistret är tillgängligt bara för föreningens styrelse, med ett undantag:
när vi sänder ut föreningens tidskrift, Rindi, till våra medlemmar sker distributionen genom tryckeriets försorg, och då lämnar vi över ett utdrag av det då aktuella medlemsregistret (namn, adress och postort).


Medlemmars rättigheter
Som medlem har du rätt att när som helst begära ut personuppgifter som vi har om dig. Du kan begära korrigering av uppgifterna som då skyndsamt ska ändras. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig ska du mejla eller skriva till sekreteraren och begära "personuppgiftsstatus". Men om du vill helt radera dina personuppgifter kan du tyvärr inte längre vara medlem i vår förening.