×

Floraväktarna Gotland

Floraväktarna yrkar till att bredda kunskapen om hotade växter i Sverige och hjälper till med att övervaka dessa genom återkommande inventeringar på dess växtplatser. Floraväktarna finns i varje län i Sverige och sköts av lokala botaniska föreningar, medans Svenska Botaniska Föreningen koordinerar Floraväkteriet nationellt. På Gotland ansvarar Gotlands Botaniska Förening för Floraväkteriet och Bengt Carlsson, Gun Ingmansson och Jörgen Petersson är utsedda samordnare för länet. 

På Gotland finns i dagsläget 203 rödlistade kärlväxter på Gotland, varav 63 är klassificerade som Sårbar (VU), 64 som Starkt Hotad (EN) och 9 som Akut Hotad (CR). En art har status kunskapsbrist (DD). Av våra 203 rödlistade kärlväxter är flera endemiska för Gotland, vilket betyder att de endast växer på ön. Exempel är Gotlandssippa och Gotländsk nunneört. Med så många rödlistade kärlväxter och endemiska arter på Gotland söker Floraväkteriet att öka kunskapen om dessa, övervaka de populationer som är kända, observera förändringar och trender i antal och notera möjliga anledningar för förändringar i populationsstorlekar. Floraväkteriet ämnar även att göra återbesök hos populationer som tros vara utdöda samt försöka finna nya lokaler för växterna. 

Då Floraväkteriet på Gotland är i uppstarten så är vi i stort behov av fler floraväktare som kan hjälpa till med att inventera kända lokaler av kärlväxter. Lokaler behöver definieras med koordinater för växtplatsen och alla arter på rödlistan behöver inventeras och räknas, med en prioritering för de hotade arterna (VU, EN, CR). 

VÄLKOMMEN - DU BEHÖVS! 

Skulle DU vilja medverka till att värna om öns flora och se till att det blir bevarat för framtida generationer?

Skulle du vara intresserad av att hjälpa oss som en Floraväktare - kontakta oss gärna!  För mer information; klicka här.

Du behöver inte vara en erfaren botaniker eller biolog, utan vi söker även amatörer med ett stort växtintresse! Vi anpassar dina "uppdrag" till din egen kunskapsnivå och erfarenhet. Kanske finns det en växt som du känner till särskilt bra, eller så bor du kanske lämpligt nära en lokal där det finns en växt du kan lära dig.

Author

admin@gotlandsflora.se