Botanik på egen hand

Det finns mycket att upptäcka ute i de gotländska markerna och med lite guidning kan man få se mycket av den gotländska floran på egen hand. Nedan ges förslag på olika lokaler där det finns tillhörande lokalbeskrivning, bildhäfte eller till och med krysslista!

Brucebo Naturreservat

Norr om Visby ligger Brucebo naturreservat. 

Botanik på egen hand - Brucebo

Mallgårds källmyr

Ta vägen mellan Klinte och Hemse. Ca 4 km söder om Klinte tar man av mot Lojsta och Russparken. Efter ca 3 km står det Narurreservat på en skylt in till höger.

Mallgårds källmyr -Botanik på egen hand. 

Åhsbergska hagen

Beskrivning Åhsbergska hagen - Botanik på egen hand

Bilder Åhsbergska hagen - Botanik på egen hand