Årsmöten

Efter varje årskifte hålls ett årsmöte dit alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta. Under mötet väljs ordförande, ledamöter, valberedning, revisorer och revisorssuppleant.

Under mötet godkänns även årsberättelsen och räkenskaperna för året.

Vi brukar avsluta mötet med en trevlig föreläsning av någon som berättar om botanik och flora, ofta från utlandet.  

Årsmöte 2017

Årets årsmöte hålls klockan 19 den 20 februari i Vita huset, Ekmansgatan 11 Visby. 

Efter de sedvanliga förhandlingarna håller Mikael Hedrén ett föredrag och brunkullans släktingar och andra växter i södra Alperna och Abruzzerna. 

Välkomna!