Årsmöten

Årsmöten

Efter varje årskifte hålls ett årsmöte dit alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta. Under mötet väljs ordförande, ledamöter, valberedning, revisorer och revisorssuppleant.

Under mötet godkänns även årsberättelsen och räkenskaperna för året.

Vi brukar avsluta mötet med en trevlig föreläsning av någon som berättar om botanik och flora, ofta från utlandet.  

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 kommer hållas utomhus i Laxare änge i Boge. Mötet börjar klockan 18 och hålls vid boden i nordöstra hörnet av änget. Tag med egen stol att sitta på samt egen förtäring! Efter mötet kommer vi genomföra en liten vandring tillsammans i änget. 

Årsmöteshandlingarna kan laddas ner nedan. 

Dagordning GBF årsmöte 2021

Bokslut Gotlands Botaniska Förening 2020

GBF verksamhetsberättelse 2020

Årsmöte 2020

Årets årsmöte hålls måndagen 17 februari i Vita Huset, Ekmansgatan 11 klockan 18:30. Efter de sedvanliga förhandlingarna blir det föredrag av Torbjörn Lindell som redovisar sin forskning på nipsippa och gotlandssippa. Som vanligt bjuder föreningen på fika. 

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årets årsmöte hålls klockan 19 den 20 februari i Vita huset, Ekmansgatan 11 Visby. 

Efter de sedvanliga förhandlingarna håller Mikael Hedrén ett föredrag och brunkullans släktingar och andra växter i södra Alperna och Abruzzerna. 

Välkomna!