Program för Gotlands Botaniska Förening våren och försommaren 2021

Våren och försommarens programpunkter kan komma att ställas in med anledning av corona-pandemin.

Kontrollera på föreningens hemsida eller Facebook om de blir av. Du kan också ringa Jörgen Petersson (mobil: 070 655 82 05) eller Gun Ingmansson (mobil: 076 832 31 23) för mer information. Meddela oss din mejladress för snabbare information! Antalet deltagare kan även vara begränsat och är beroende av Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

  Om någon eller några av exkursionerna ställs in skall vi försöka ordna ”Botanik på egen hand” på de aktuella platserna. Nedladdning av instruktioner för era egna vandringar görs från hemsidan eller från Facebook. Dessa instruktioner kommer även att finnas i tryckt form i en vit postlåda med föreningens emblem på lokalerna.

För mer exakt information om var postlådan är utplacerad kontakta oss (se ovan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *