VIKTIG INFORMATION!

Innemötet med föredrag den 30 mars samt GBFs jubileumsmiddag 40 år den 12 juni är inställda på grund av risk för smittspridning av coronaviruset. 
Vi planerar i dagsläget förhoppningsvis att genomföra de exkursioner som ingår i vårprogrammet. 
/Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL

GOTLANDS BOTANISKA FÖRENING

Vi är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

Biträda myndigheter och organisationer i  behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor

 

Arrangera exkursioner och sammankomster

Verka för utforskandet av Gotlands flora 

Utge tidskriften Rindi