VIKTIG INFORMATION!

 Med hänsyn till risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 har vi valt att ställa in vårens exkursioner. Flera av våra medlemmar tillhör riskgrupper, och trots att det är bra att vistas utomhus bör man ändå hålla avstånd till varandra. Det var ett tråkigt beslut att ta, men våra medlemmars hälsa kommer i första hand. 
 
Exkursionerna under de Vilda Blommornas dag den 14:de juni kan komma att bli av, vi ber er att hålla koll på hemsidan, facebooksidan eller att kontakta någon av oss innan dagen. 
 
Åk dock gärna ut i naturen själva och hitta fina växter att dela med er av digitalt, exempelvis på Facebook. Då kan vi alla ändå tillsammans njuta av vårens härligheter.
 
Ni kan exempelvis vandra sträckan längs Dalhemsån som vi tillsammans skulle besöka den 19 april. Till hjälp erbjuder vi denna detaljerade guide: Exkursion längs Dalhemsån på egen hand
Där kan ni bland annat få se gulsippa, se bild nedan.
 

/Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL

GOTLANDS BOTANISKA FÖRENING

Vi är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

Biträda myndigheter och organisationer i  behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor

 

Arrangera exkursioner och sammankomster

Verka för utforskandet av Gotlands flora 

Utge tidskriften Rindi