Medlemmarnas bildkväll - Coronaanpassad!

 
Vi kommer inte att vara på plats för att hålla i medlemmarnas bildkväll - detta för att förhindra smittspridning bland våra medlemmar. Men vi vill ändå genomföra träffen på de sätt som är möjliga!
 
Därför kommer vi försöka oss på att hålla ett Zoom möte! Var god och titta i kalendern och läs vidare där hur du kan göra. 
 
För de som inte kan delta ges ändå chansen att få se medlemmarnas bilder. Vi kommer att lägga upp presentationer på hemsidan så att man kan se på dom på egen hand!
 
Har Du bilder som du vill presentera? Kontakta oss i styrelsen för kontaktuppgifter dit du kan skicka dom. Om du kan göra en Powerpoint eller en PDF med bilderna får du gärna skicka en färdig sådan. Annars går det bra att skicka bilder med en liten text kopplad till dom så sammanställer vi dom till ett färdigt dokument. Var god och skriv ifall det är ok att vi publicerar dina bilder på hemsidan!
 
Bilderna bör vara inskickade senast den sista oktober för att hinna färdigställas till den 9 november. 
 
 
 

 

VÄLKOMMEN TILL

GOTLANDS BOTANISKA FÖRENING

Vi är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

Biträda myndigheter och organisationer i  behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor

 

Arrangera exkursioner och sammankomster

Verka för utforskandet av Gotlands flora 

Utge tidskriften Rindi