Gotlands Botaniska Förening är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

* Verka för utforskandet av Gotlands flora
* Biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor
* Utge tidskriften Rindi
* Arrangera exkursioner och sammankomster