×

Bli medlem
150 kr/år
75 kr/år för studerande 
250 kr/år för medlem som bor utomlands
25 kr/år för familjemedlem till en fullt betalande medlem.

VÄLKOMMEN TILL

GOTLANDS BOTANISKA FÖRENING

Vi är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

Biträda myndigheter och organisationer i  behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor


Arrangera exkursioner och sammankomster

Verka för utforskandet av Gotlands flora 

Utge tidskriften Rindi