VIKTIG INFORMATION!

Nu kommer vi börja med exkursioner igen, om än corona anpassade. Vi delar in oss i mindre grupper om det krävs och vi ber alla deltagare att hålla avstånd till varandra och följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten har gett. Be oss gärna att tala högre ifall ni inte hör så kan vi undvika att gruppen tränger ihop sig. 
Nu på lördag 5 juli börjar vi med en exkursion på Tofta skjutfält för att tillsammans avnjuta floran i området. Vi har verkligen sett fram emot att kunna få komma ut i naturen tillsammans igen!
Med hänsyn till risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 har vi under vårens och sommarens början valt att ställa in flera av exkursionerna. Flera av våra medlemmar tillhör riskgrupper, och trots att det är bra att vistas utomhus bör man ändå hålla avstånd till varandra. Det var ett tråkigt beslut att ta, men våra medlemmars hälsa kom i första hand. Nu blickar vi framåt och hoppas att resten av sommarens exkursioner kommer gå att genomföra. 
  
Under tiden som våra aktiviteter var begränsade på grund av corona viruset erbjöd vi olika guider i temat Botanik på egen handDu hittar dessa på sidan Botanik på egen hand, under fliken aktiviteter i huvudmenyn. 
 
/Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL

GOTLANDS BOTANISKA FÖRENING

Vi är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.

Dessa mål söker föreningen att förverkliga bl.a. genom att:

Biträda myndigheter och organisationer i  behandlingen av botaniskt betydelsefulla naturskyddsfrågor

 

Arrangera exkursioner och sammankomster

Verka för utforskandet av Gotlands flora 

Utge tidskriften Rindi